บริษัท ธนัทธร จำกัด

เราขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์จราจรบนท้องถนนเพื่ออำนวย
ความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน รวมทั้งงานติดตั้งป้ายนำทาง ป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟสัญญาณจราจร และงานซ่อมไฟฟ้าบนท้องถนน
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เราได้พัฒนาประสิทธิภาพของสินค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยถือหลักความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี สินค้าของเรามีการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง ใส่ใจในเรื่องคุณภาพเป็นอันดับแรก โดยจะต้อง
ป้องกันภัยบนท้องถนนได้อย่างสูงสุด และประสิทธิภาพของสินค้า
จะต้องมีข้อดีที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด จัดส่งสินค้ารวดเร็ว และ
บริการหลังการขายที่ให้บริการ และคอยใส่ใจในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

พันธกิจ

We are Tanattorn (TNT)

T  -  Teamwork

N  -  Never stop growing

T  -  The best quality

นโยบายคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ล้ำหน้า  สินค้าคุณภาพ 

มุ่งเน้นพัฒนา  ส่งมอบตรงเวลา 

ลูกค้าพึงพอใจ

ISO 9001 : 2015

บริษัท ธนัทธร จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ใน 3 ขอบเขต คือ
1.ผลิตป้ายจราจร
2.ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับงานทำเครื่องหมายบนผิวทาง
3.ประกอบโคมไฟ LED
ทั้งนี้ บริษัท ธนัทธร จำกัด จะรักษาคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

image

Powered by MakeWebEasy.com