Solar Power Glass Road Stud

Share

Share

Product Description

  • ผลิตจากแก้วชนิดแข็งแรงพิเศษ ไม่เป็นรอยขีดข่วน ใสตลอดเวลาไม่ขุ่นมัว
  • ในเวลากลางคืนสะท้อนแสงได้ชัดเจน และเพิ่มความสว่างด้วยแสงกระพริบในตัว
  • แสงไฟกระพริบจากหลอด LED ชนิดความเข้มสูงพิเศษ จึงทำให้มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะที่ไกลมากขึ้น
  • ใช้โซล่าเซลล์ในการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
  • รับน้ำหนักได้ดี ไม่แตกง่าย ทนแรงปะทะ
  • มีให้เลือกสีขาวและสีเหลือง
  • ได้มาตรฐานสากล

Recently Viewed
No recently viewed.
Powered by MakeWebEasy.com