Revolving Beacon, Solar Power Revolving Beacon

Share

Categories : สินค้า

Share

  • มีตัวปรับระดับความสูง-ต่ำ
  • มีล้อเข็น สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง   Hi Prismatic Grade
  • ไฟไซเรน LED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" ใช้หลอด LED 120 ดวง
  • ไฟไซเรน LED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ใช้หลอด LED 240 ดวง
  • ไฟไซเรน LED สามารถเลือกจังหวะในการหมุนและกระพริบได้ เช่น หมุนรอยตัว กระพริบพร้อมกัน กระพริบครึ่งซ้ายครึ่งขวาสลับกัน
  • แบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า 5 วัน โดยไม่มีแสงอาทิตย์
Powered by MakeWebEasy.com